Vil du vite mer om trendene i landbruket i Troms og Finnmark?
Trendundersøkelsen er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere i regi av Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning som har vært gjennomført annethvert år siden 2002. Det er en omfattende undersøkelse som tar for seg bøndenes opplevelse av dagens situasjon og tanker om framtida.

Rådhuset Vingelen samarbeider med Ruralis om å presentere resultatene fra undersøkelsen i populærvitenskapelig form, og nå er den andre rapporten klar!

Rådhuset Vingelen, sammen med Hedmark fylkeskommune, SB1 Østlandet og Tolga Os Sparebank inviterer alle som har gått etablererkurs til felles samling på Kompetansesenteret på Tynset og gir tilbud om tre oppfølgingskurs.

HSMAI Service Pledge Certification

Rådhuset Vingelen utvider verktøykassa og styrker kompetansen innenfor strategiutvikling og endringsledelse som sertifisert i HSMAI Region Europe Winning for Customers the Service Pledge program.

Alle som jobber med tjenester i en eller annen form vet at å levere god kundeservice er alfa og omega, men marginene for å trå feil blir bare mindre og mindre. Morgendagens vinnere er de som investerer i sin bedriftskultur og tar kundeopplevelsen inn i styrerommet, sier Linda Merethe Ramberg, HSMAI Executive Coach og Seniorrådgiver i Rådhuset Vingelen.

Vil du vite mer om trendene i landbruket i Hedmark og Oppland?
Trendundersøkelsen er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere i regi av Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning som har vært gjennomført annethvert år siden 2002. Det er en omfattende undersøkelse som tar for seg bøndenes opplevelse av dagens situasjon og tanker om framtida.

Rådhuset Vingelen samarbeider med Ruralis om å presentere resultatene fra undersøkelsen i populærvitenskapelig form, og nå er den første rapporten klar!

Er du i landbruket og har byggeplaner? Ønsker du unngå de verste fallgruvene?

Alle interesserte inviteres til gratis lunsjmøte på Kompetansesenteret på Tynset 7. mars kl 10.00-14.00 for innspill, tips og råd om hvordan gjennomføre en god og trygg byggeprosess. Møtet inkluderer lunsj, tommestokk og vernehjelm!

Program: