Vil du vite mer om trendene i landbruket i Møre og Romsdal?
Trendundersøkelsen er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere i regi av Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning. Det er en omfattende undersøkelse som tar for seg bøndenes opplevelse av dagens situasjon og tanker om framtida. Rådhuset Vingelen samarbeidet med Ruralis om å presentere resultatene fra 2018-undersøkelsen i populærvitenskapelig form, og nå er den tredje rapporten offentlig!

I rapporten er det sett spesielt på temaene økonomi, inntjening, investeringer, framtidstro, optimisme, rekruttering, bygdenæringer og samvirke. Rapporten er bestilt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Last ned rapporten "Trender i norsk landbruk 2018 - Møre og Romsdal" her