NYTT PROGRAM: FOKUS PÅ KUNDEOPPLEVELSEN I ALLE LEDD

Rådhuset Vingelen kan nå tilby våre kunder et eget program som er utviklet for å gi bedriften eller organisasjonen verktøy for å utvikle en internkultur som virkelig tar kundeopplevelsen på alvor og hjelper bedriften å kvalitetssikre leveransen. 

 

"The Excelling at Customer Centricity" (The ECC Programme)                                                                                                             - et program for å lede en  organisasjon hvor kunden står i sentrum.

 Hvor ligger ansvaret for gode kundeopplevelser i din bedrift eller organisasjon? Og hvordan redder man seg inn dersom omdømmet har fått en knekk? 

Facebook og Google er to av mange kanaler som blir bedre og bedre på å fortelle hva bedriftene faktisk leverer og hva kundene faktisk vil ha. Marginene for å trå feil blir stadig mindre og bedrifter som investerer i sin bedriftskultur og bringer kundeopplevelsen inn i styrerommet vil være de som lykkes i fremtiden. Rådhuset Vingelen har derfor utvidet verktøykassa og sertifisert rådgivere i en metode og et program som gjør nettopp det.  

Programmet er utviklet av den internasjonale reiselivsorganisasjon HSMAI (Hospitality Sales & Marketing Association International) og er aktuelt for alle som ønsker å være best mulig rustet i en hverdag hvor marginene er små. Målsettingen er å hjelpe bedrifter med å utvikle en bedriftskultur med fokus på å få den gode kunde- og brukeropplevelsen til å være veiledende i alle ledd av organisasjonen, i tillegg til å utvikle metoder som hjelper bedriften å kvalitetssikre leveransen slik at den kan gjøre noen hopp på eksterne kundemålinger.

Gjennom programperioden jobber vi med:

  • Nøkkelpunkter for god kundeservice og utvikling av bedriftens serviceløfte
  • Bedriftskulturen
  • Intern og ekstern kommunikasjon
  • Hvordan gjøre misfornøyde kunder til ambassadører for din bedrift
  • Utvikling av verktøy for måling og kvalitetskontroll

 

Hvorfor "The Excelling at Customer Centricity"-programmet? Forbedre målinger og anmeldelser, styrke gjenkjøp, forsterke omdømme og øke inntjening.

Tenker du at dette programmet kan være noe for din bedrift? Ta kontakt med Linda Ramberg eller Hedvig Rognerud for mer informasjon.