Rådhuset Vingelen og Volo inviterer ledere i kundeorienterte bedrifter til matnyttig, effektiv og kostnadfri workshop. Tema for samlingen er hvordan du som leder kan bidra til å optimalisere kundeopplevelsen.

Som leder vet du at å være eller ikke være handler om fornøyde kunder. Hva kundene sier om oss påvirker omdømme og resultat. Hva kan du som leder gjøre for å sikre leveransen hos dine medarbeidere? Hvordan optimalisere kundeopplevelsen igjen og igjen?

Vi snakker om:

1. Fremtidens ledelse

2. Relasjonelt salg, hvordan gi dine kunder en unik opplevelse?

3. Hvordan identifisere servicegap i egen organisasjon og tette disse?

4. Lær å sette sammen de beste teamene

5. Hvordan ivareta bedriftens viktigste konkurransefortrinn – humankapitalen


Tid: Mandag 21.oktober kl. 13.30-16.00  inkl. enkel bevertning. 
Sted: Vestre Rosten 81 (Trekanten), Trondheim

Påmeldingsfrist til  innen 16/10