Denne uka har Hege vært i Oslo hos Stiftelsen Miljøfyrtårn på kurs! Fra før har hun hatt mulighet til å sertifisere /resertifisere virksomheter innen Miljøfyrtårn, men nå kan hun også være konsulent  og rådgi bedriftene som skal bli godkjente Miljøfyrtårnbedrifter. 

Vi lever i en hverdag hvor vi stadig blir utfordret påmiljøvennlig adferd, og en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. 

Hege har siden 2013 sertifisert bedrifter til å bli godkjente Miljøfyrtårn, men nå har hun bygd videre på kompetansen og er nå også godkjent konsulent. Konsulentens rolle i Miljøfyrtårn er å guide og rettlede en virksomhet fra oppstart til sertifisering. Konsulenten er behjelpelig med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for at virksomheten skal oppfylle sertifiseringskriteriene. Konsulenten vil videre kunne bistå med rettledning til utfylling av miljøkartleggingsskjema og klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen slik at virksomheten blir klar for sertifisering.

Tenker du at Miljøfyrtårn er noe for din bedrift eller nærmer det seg resertifisering? Ta kontakt med Hege for en prat!