Vil du vite mer om trendene i landbruket i Troms og Finnmark?
Trendundersøkelsen er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere i regi av Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning som har vært gjennomført annethvert år siden 2002. Det er en omfattende undersøkelse som tar for seg bøndenes opplevelse av dagens situasjon og tanker om framtida.

Rådhuset Vingelen samarbeider med Ruralis om å presentere resultatene fra undersøkelsen i populærvitenskapelig form, og nå er den andre rapporten klar!

I rapporten for Troms og Finnmark er det sett spesielt på temaene økonomi, gjeld, framtidstro, ombygging, investeringsplaner, beite, rovdyr, kompetanse, leiejord og bygdenæringer.

Last ned hele rapporten her