Da datoen viser seg å passe dårlig for mange som ønsker å delta, så utsettes seminaret til april. Følg med her eller Rådhuset Vingelen på Facebook for oppdateringer om ny dato for seminaret. Ta kontakt med oss dersom det er spørsmål eller tilbakemeldinger.  

SBDL (Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund), BHT i Fjellregionen og Rådhuset Vingelen inviterer arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte til kommuneseminar der vi retter fokus mot framtidig oppgaveløsning og utfordringer som følger med. 

STED: Kommunestyresalen i 9. etg på Tynset Rådhus

Trykk under for program for dagen:

 

09:00
Interkommunalt samarbeid og vertskommunemodellen, herunder organisering, styring, og samhandling

10:15
Omstilling og endring av arbeidsinnhold

12:15
Håndtering av nedbemanningsprosesser, herunder saksgang og bevaring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø underveis

14:00
Varsling

Påmelding til ;
Kr. 4240 pr deltaker, og kr 2800 f.o.m. 4 deltaker fra samme kommune/fylkeskommunale enhet. Prisen inkluderer lunsj.