Velkommen til et heldags seminar om framtidig oppgaveløsning og utfordringer i offentlig sektor!
Vi setter fokus på:
- Interkommunalt samarbeid og vertskommunemodellen
- Lederutvikling, organisering, styring og samhandling mellom kommuner
- Omstilling og endring av arbeidsinnhold
- Håndtering av nedbemanningsprosesser
- Varsling
Seminaret er utviklet av advokatfirmaet SBDL, Rådhuset Vingelen og BHT for alle ledere, mellomleder og tillitsvalgte på forskjellig organisatorisk nivå i kommune og andre offentlige virksomheter.
Pris: 2750,- per deltaker inkl. lunsj og bevertning gjennom dagen.
Pris fra og med 5. deltaker fra samme virksomhet: 2250,-
Forelesere:
Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund (SDBL)
Rådhuset Vingelen
BHT i Fjellregionen
Meld deg på til innen 29.mars