GRATIS LUNSJMØTE FOR LANDBRUKET

Aktivt Fjellandbruk, Rådhuset Vingelen, RørosBanken og Innovasjon Norge inviterer til gratis lunsjmøte på Storstuggu for landbruket og bønder med byggeplaner. Velkommen alle interesserte!
PROGRAM;
Mine erfaringer fra byggeprosessen v/ Jo Vegar Hilmo
Når bonden er byggherre v/entreprenør Steinar Myhre AS.
Likviditesstyring i byggeperioden og etterpå v/Rørosbanken og Innovasjon Norge.
Byggeperioden, kontrakter og oppfølging v/Rådhuset Vingelen.
 
 
NBNBNB! KORT PÅMELDINGSFRIST - 18. januar!
 
Meld deg på til:
eller til