I stadig større grad forventer både kunder, ansatte og myndigheter at bedrifter tar miljøansvar. Det har nærmest blitt en hygienefaktor de siste årene.

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat, og sertifiseringen er tilpasset både små og større bedrifter, i 80 ulike bransjer. I tillegg til at bedriften får konkrete verktøy og gode forutsetninger for å bidra til et grønnere skifte så er det også lønnsomt! Foruten miljøforbedringer opplever sertifiserte virksomheter styrket omdømme, økt salg og reduserte kostnader.

Her er seks gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

1. Få bedre konkurransekraft

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, du kvalifiserer til å delta i flere anbud og får gjerne et konkurransefortrinn i forhold til bedrifter som ikke er sertifisert.

2. Styrk merkevaren og bygg omdømme

Som Miljøfyrtårn-bedrift bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Du skaper økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant både ansatte og kunder.

3. Bli bærekraftig

Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

4. Få bedre lønnsomhet

Bærekraft lønner seg - ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.

5. Senk sykefraværet

Som miljøfyrtårnbedrift får du konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som igjen kan bidra til å redusere sykefraværet.

6. Få kvalitetsstempel

Alle Miljøfyrtårnbedrifter re-sertifiseres hvert tredje år. En sertifisering viser derfor at virksomheten jobber systematisk med miljø.

Vi oppfordrer alle bedrifter i regionen til å ta miljøansvar - bra for miljøet og godt for bedriften!

Illustrasjonsfoto fra Miljøfyrtårn