I høst har Rådhuset Vingelen vært helt sør i Hedmark og bistått reiselivsaktørene i Kongsvingerregionen med utvikling av en ny reiselivsstrategi. I dette arbeidet har våre rådgivere brukt av sin kompetanse på reiseliv og destinasjonsutvikling, på prosessledelse, kommunikasjon og samarbeid for å komme i mål.

Vi er nå 8 ansatte som har kjøpt oss inn som aksjonærer i Rådhuset Vingelen.

Vi har stor tro på framtida til arbeidsplassen vår, og synes det er veldig positivt å kunne være med på eiersiden av egen arbeidsplass!

Vi gratulerer Linda Merethe Ramberg og Linda Merkesdal som sertifiserte Everything DiSC instruktører! Med tre sertifiserte instruktører kan vi nå kalle oss et fagmiljø knyttet til atferd, kommunikasjon og samspill i team, og vi har mange spennende prosjekter på gang i tida som kommer! Takk til dyktige samarbeidspartnere i Volo AS!

Etablererkurs

Fra drøm til virkelig bedrift! Etablererkurset gir undervisning i bl.a. idéutvikling,  markedsanalyse, budsjett og markedsføring. Alle kursdeltakere vil også få tilgang til fem personlige rådgivingstimer med  Rådhuset Vingelen. Er du interessert i kurset er det bare å ta kontakt med Audun eller Hedvig. Kurset holdes primært på kompetansesenteret på Tynset. Se også: http://www.abutvikling.no/ og https://www.facebook.com/etablereihedmark/ 

Vi ønsker Linda Merethe Ramberg og Gunhild Nyaas velkommen som nye deltidsmedarbeidere fra 1. september! Linda er tidligere reiselivsdirektør i Destinasjon Røros, og vil med sin kompetanse bidra til at vi i sterkere grad vil kunne tilby kunder rådgivning og utvikling innenfor strategisk markedsføring og merkevarebygging. Rådhuset Vingelen er i stadig vekst og trenger å styrke de administrative funksjonene. Vi er derfor glade for å kunne ansette Gunhild som rådgiver og kontoransvarlig. Gunhild har en mastergrad i kultur og en bachelor innen statsvitenskap, var leder for Livestockfestivalen 2016, og har flere år bak seg som sjefbudeie på Dølmotunet på Tolga.