Etablererkurs

Fra drøm til virkelig bedrift! Etablererkurset gir undervisning i bl.a. idéutvikling,  markedsanalyse, budsjett og markedsføring. Alle kursdeltakere vil også få tilgang til fem personlige rådgivingstimer med  Rådhuset Vingelen. Er du interessert i kurset er det bare å ta kontakt med Audun eller Hedvig. Kurset holdes primært på kompetansesenteret på Tynset. Se også: http://www.abutvikling.no/ og https://www.facebook.com/etablereihedmark/ 

Vi ønsker Linda Merethe Ramberg og Gunhild Nyaas velkommen som nye deltidsmedarbeidere fra 1. september! Linda er tidligere reiselivsdirektør i Destinasjon Røros, og vil med sin kompetanse bidra til at vi i sterkere grad vil kunne tilby kunder rådgivning og utvikling innenfor strategisk markedsføring og merkevarebygging. Rådhuset Vingelen er i stadig vekst og trenger å styrke de administrative funksjonene. Vi er derfor glade for å kunne ansette Gunhild som rådgiver og kontoransvarlig. Gunhild har en mastergrad i kultur og en bachelor innen statsvitenskap, var leder for Livestockfestivalen 2016, og har flere år bak seg som sjefbudeie på Dølmotunet på Tolga.

8. august blir en milepæl for vårt samarbeid med Alvdal Skurlag, som vi deler kontorlokaler med her på Sagmoen næringsbygg i Vingelen. Da starter Nina Løkken  i en trainee-stilling fordelt på 40 prosent hos oss i Rådhuset Vingelen og 60 prosent hos Alvdal Skurlag.

Nina er fersk sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU og har skrevet masteroppgave om byggkonstruksjon. I Rådhuset Vingelen skal hun jobbe regionalt med byggeplanrådgiving og tegning av driftsbygninger sammen med rådgiver Olav Urset Østigård.

Daglig leder Hedvig Rognerud ble kåret til årets DiSC instruktør på Norway Everything DiSC Mindlab 2016 i Trondheim i slutten av mai!

Utnevnelsen begrunnes blant annet med følgende: «Hun har framvist en stor evne, vilje og mot til å utfordre seg selv, i å bruke verktøyene Everything DISC og The Five Behaviors, med meget gode tilbakemeldinger fra kunder og sluttbrukere. Volo AS vil også fremheve årets vinner som en meget god ambassadør og omdømmebygger for våre felles verktøy. Hun fremstår alltid meget kompetent, engasjert og tilstede.»

Foto: Ivar Thoresen

Rådhuset Vingelen er et lite miljø med stor kompetanse, korte beslutningsveier og hjerter som banker for livskraftige lokalsamfunn. Vår flate struktur, vår evne til å samarbeide og se muligheter på tvers av fag og sektorer, gir viktig merverdi for kundene. I vårt nyhetsbrev kan du lese mer om hvem vi er, prosjekter vi arbeider med, hva kundene sier om oss, og hvordan vi kan bidra på ulike måter framover. Og så har vi fått en helt ny samarbeidspartner.... Klikk og les!

Last ned hele nyhetsbrevet her