Rådhuset Vingelen arrangerer etablererkurs på Tynset og i Engerdal/Trysil i samarbeid med AB UtviklingEvalueringene fra i fjor har vært veldig gode, og vi ser fram til å møte mange gründere med gode ideer i år også! Deltakerne får seks kurskvelder, samt individuell veiledning. 

Påmelding skjer via nettside http://etablere.abutvikling.no/no/kurs 
Last ned produktark med mer informasjon og tidspunkter her

I slutten av mai starter et forberedende kurs for innvandrere. Det består av tre kurskvelder, pluss en kartleggingssamtale i forkant og en avslutningssamtale. Kurset er gratis og blir holdt av AB Utvikling og Rådhuset Vingelen. Målgruppe: Innvandrere som ønsker å etablere egen bedrift, eller som nylig har etablert en bedrift. Kurset er et forberedende kurs, som fokuserer på de problemstillingene som kan være ekstra vanskelige for innvandrere. Det er ønskelig at deltakerne fortsetter på det ordinære etablererkurset.

Vi ønsker Olav Urset Østigård velkommen som ny medarbeider hos Rådhuset Vingelen. Olav er utdannet i landbruksteknikk fra Høgskolen i Hedmark avd. Blæstad, og har bakgrunn fra undervisning, salg og egen gårdsdrift på Tynset. Med sin tekniske bakgrunn og sitt smittende humør er han en viktig bidragsyter i fagmiljøet vårt. I Rådhuset Vingelen vil han først og fremst jobbe med våre landbruksprosjekter i Folldal og i Røros, Holtålen og Tydal.

Etter enstemmig vedtak i generalforsamling 16.04.2015 har vi nå formelt skiftet navn fra Vingelen Utvikling AS til Rådhuset Vingelen AS.

Styresammensetning fra 16.04.2015:
Styreleder: Ketil Leteng, nestleder: Jo Esten Trøan. Øvrige styremedlemmer: Stine Ringnes, Torgeir Svae og Per Nissen Buttingsrud
Vara: Lotte Iversen og Marit Gilleberg

Engerdal kommune valgte nylig  Rådhuset Vingelen som leverandør for deres store satsing på lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling - et oppdrag som vil gå over to til tre år. Rådhuset Vingelen bidrar med prosjektledelse, mobilisering, bedriftsrådgiving og temamøter. Prosjektmidlene kommunen har fått gir rom for at alle bedrifter og gårdsbruk som ønsker det kan få 8 timer gratis veiledning av oss, inkludert en ressurskartlegging. Vi er allerede godt i gang med rådgivning av 8 bedrifter og 4 gårdsbruk, og vi gleder oss til fortsettelsen!