Vi ønsker Olav Urset Østigård velkommen som ny medarbeider hos Rådhuset Vingelen. Olav er utdannet i landbruksteknikk fra Høgskolen i Hedmark avd. Blæstad, og har bakgrunn fra undervisning, salg og egen gårdsdrift på Tynset. Med sin tekniske bakgrunn og sitt smittende humør er han en viktig bidragsyter i fagmiljøet vårt. I Rådhuset Vingelen vil han først og fremst jobbe med våre landbruksprosjekter i Folldal og i Røros, Holtålen og Tydal.

Etter enstemmig vedtak i generalforsamling 16.04.2015 har vi nå formelt skiftet navn fra Vingelen Utvikling AS til Rådhuset Vingelen AS.

Styresammensetning fra 16.04.2015:
Styreleder: Ketil Leteng, nestleder: Jo Esten Trøan. Øvrige styremedlemmer: Stine Ringnes, Torgeir Svae og Per Nissen Buttingsrud
Vara: Lotte Iversen og Marit Gilleberg

Engerdal kommune valgte nylig  Rådhuset Vingelen som leverandør for deres store satsing på lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling - et oppdrag som vil gå over to til tre år. Rådhuset Vingelen bidrar med prosjektledelse, mobilisering, bedriftsrådgiving og temamøter. Prosjektmidlene kommunen har fått gir rom for at alle bedrifter og gårdsbruk som ønsker det kan få 8 timer gratis veiledning av oss, inkludert en ressurskartlegging. Vi er allerede godt i gang med rådgivning av 8 bedrifter og 4 gårdsbruk, og vi gleder oss til fortsettelsen! 

Onsdag 4. februar kl 10 braker det løs for historiens 12. SUM-messe (Skapende Ungdomsmesse) på Tynset. Elever fra hele regionen stiller ut sine bedrifter, sammen med næringsliv, offentlig sektor og utdannings-etater. SUM har 115 påmeldte stands og over 120 utstillere.

Hedvig har sagt ja til å sitte i juryen for beste ungdomsbedrift, og gleder seg til en dag som vil syde av ung skaperkraft, kreativitet og begeistring! 

23. januar 2015 januar lanserte  vi nytt navn, ny design og ny nettside. www.radhusetvingelen.no  er ett av flere kontaktpunkt ut mot deg som kunde,  samarbeidspart, støttespiller eller framtidig ansatt.  Ta gjerne kontakt!

Samtidig benytter Rådhuset Vingelen anledningen til å takke gode hjelpere: Form til Fjells - forprosjekt, TANK - design, Ingrafo - foto, DMT Alvdal - nettside, Rulle Smit - motivasjon, Tolga kommune og Tolga Os Sparebank - økonomisk bidrag