Vil du vite mer om trendene i landbruket i Troms og Finnmark?
Trendundersøkelsen er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere i regi av Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning som har vært gjennomført annethvert år siden 2002. Det er en omfattende undersøkelse som tar for seg bøndenes opplevelse av dagens situasjon og tanker om framtida.

Rådhuset Vingelen samarbeider med Ruralis om å presentere resultatene fra undersøkelsen i populærvitenskapelig form, og nå er den andre rapporten klar!

HSMAI Service Pledge Certification

Rådhuset Vingelen utvider verktøykassa og styrker kompetansen innenfor strategiutvikling og endringsledelse som sertifisert i HSMAI Region Europe Winning for Customers the Service Pledge program.

Alle som jobber med tjenester i en eller annen form vet at å levere god kundeservice er alfa og omega, men marginene for å trå feil blir bare mindre og mindre. Morgendagens vinnere er de som investerer i sin bedriftskultur og tar kundeopplevelsen inn i styrerommet, sier Linda Merethe Ramberg, HSMAI Executive Coach og Seniorrådgiver i Rådhuset Vingelen.

Vil du vite mer om trendene i landbruket i Hedmark og Oppland?
Trendundersøkelsen er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere i regi av Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning som har vært gjennomført annethvert år siden 2002. Det er en omfattende undersøkelse som tar for seg bøndenes opplevelse av dagens situasjon og tanker om framtida.

Rådhuset Vingelen samarbeider med Ruralis om å presentere resultatene fra undersøkelsen i populærvitenskapelig form, og nå er den første rapporten klar!

Er du i landbruket og har byggeplaner? Ønsker du unngå de verste fallgruvene?

Alle interesserte inviteres til gratis lunsjmøte på Kompetansesenteret på Tynset 7. mars kl 10.00-14.00 for innspill, tips og råd om hvordan gjennomføre en god og trygg byggeprosess. Møtet inkluderer lunsj, tommestokk og vernehjelm!

Program:

Rådhuset Vingelen pleier hver jul å gi en julegave til en veldedig organisasjon eller sak i stedet for gaver til de ansatte. I 2016 kjøpte vi "symbolske gaver" av Kirkens Nødhjelp - 20 gründerstipend. For 2017 fant vi en litt mer lokal stiftelse, Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation, ledet av tynsetingen Ola Grønn-Hagen. Denne stiftelsen gjør et omfattende arbeid med bygging av brønner og skoler i Malawi. 

GHB Malawi Foundation ble stiftet i 2009 og har bare i 2017 brukt 2,5 millioner NOK på byggingsarbeidet. Av dette kommer 800 000,- fra NORAD, resten er privte midler.