Rådhuset Vingelen pleier hver jul å gi en julegave til en veldedig organisasjon eller sak i stedet for gaver til de ansatte. I 2016 kjøpte vi "symbolske gaver" av Kirkens Nødhjelp - 20 gründerstipend. For 2017 fant vi en litt mer lokal stiftelse, Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation, ledet av tynsetingen Ola Grønn-Hagen. Denne stiftelsen gjør et omfattende arbeid med bygging av brønner og skoler i Malawi. 

GHB Malawi Foundation ble stiftet i 2009 og har bare i 2017 brukt 2,5 millioner NOK på byggingsarbeidet. Av dette kommer 800 000,- fra NORAD, resten er privte midler.

I høst har Rådhuset Vingelen vært helt sør i Hedmark og bistått reiselivsaktørene i Kongsvingerregionen med utvikling av en ny reiselivsstrategi. I dette arbeidet har våre rådgivere brukt av sin kompetanse på reiseliv og destinasjonsutvikling, på prosessledelse, kommunikasjon og samarbeid for å komme i mål.

Oppland Fylkeskommune har startet et omfattende arbeid med å lage regionale planer for samferdsel, kompetanse og verdiskaping, og Rådhuset Vingelen er sammen med Planråd AS (Lillehammer) valgt ut til å bistå med oppgaven.

Vi er nå 8 ansatte som har kjøpt oss inn som aksjonærer i Rådhuset Vingelen.

Vi har stor tro på framtida til arbeidsplassen vår, og synes det er veldig positivt å kunne være med på eiersiden av egen arbeidsplass!

Vi gratulerer Linda Merethe Ramberg og Linda Merkesdal som sertifiserte Everything DiSC instruktører! Med tre sertifiserte instruktører kan vi nå kalle oss et fagmiljø knyttet til atferd, kommunikasjon og samspill i team, og vi har mange spennende prosjekter på gang i tida som kommer! Takk til dyktige samarbeidspartnere i Volo AS!