Audun er pedagog og agronom, tidligere gardbruker med lang fartstid både som lærer og som kommunal og regional næringssjef. I Rådhuset Vingelen arbeider Audun med prosjektledelse, bedriftsrådgivning og nærings-/lokalsamfunnsutvikling, samt norskundervisning for utenlandske arbeidstakere. Audun er sekretær for kontrollutvalget i Rendalen kommune. 

Viktige egenskaper: Erfaren, idérik og observant.