Per Ove er utdannet Landbruksmaskinmekaniker fra Trontun, har gått to år på skogskole i Osen, er Agronom fra Storsteigen, har bakgrunn fra inntransport av mjølk for Tine og som elevveileder på Storsteigen. Driver egen gård med melkeproduksjon i løsdriftsfjøs på Tolga. I 2012 skadet han seg under bygging av nytt fjøs, nå har han ansatt en fjøsmester som skal drifte fjøset mens han selv jobber som rådgiver. I tillegg skal Per Ove  gå  toårig deltidsstudie ved Fagskolen Innlandet på Storsteigen, for å bli Agrotekniker.
Med sin tekniske bakgrunn og sitt gode humør er han en viktig bidragsyter i fagmiljøet vårt

Viktige egenskaper:  Trivelig,  kunnskapsrik og målrettet