Ragnhild har gjennom sin allsidige erfaring et godt innblikk i mange bransjer og dette gjør at hun har et godt overblikk over forutsetninger og rammevilkår, samt en god rolleforståelse. Hun har deltatt i flere endrings- og utviklingsprosjekter og har gjennom det opparbeidet seg kompetanse og erfaring i hvordan det bør drives. Det siste året har hun studert kommunikasjonsrådgivning og er opptatt av synliggjøring og hvor viktig formidling er for å lykkes med prosjektet eller forretningsmodellen. Før Ragnhild kom til oss har hun jobbet med tilflytting for Tolga 2020, og hennes hjerte banker litt ekstra for lokalsamfunnsutvikling.

Viktige egenskaper: Kreativ, analytisk og raus