Rådhuset Vingelen tilbyr en rekke kurs og programmer som vi kan skreddersy til dine behov og din arbeidshverdag. Kursene og programmene passer for små og mellomstore bedrifter, bedriftsnettverk, kommuner, avdelinger og organisasjoner. Vårt sterke landbruksteam kan ogå tilby kurs knyttet til bedre drift, generasjonsskifte og  byggeprosesser. Vi har også anledning til å kjøre Norges Bondelags kurs "Bedre bonde". 

Våre programmer har form som workshops og samlinger over en bestemt tidsperiode. Våre kurs kan kjøres som timeskurs, kursrekker og/eller halv- og heldagskurs. 

Les mer om våre kurs

Les mer om våre programmer