Rådhuset Vingelen tilbyr flere kurs innen våre ulike fagområder. Nedenfor finner du en liste over hva vi kan tilby. Vi kan skreddersy kurs for både små og store aktører, i både offentlig og privat sektor. Er du et sted midt i mellom, så har vi nok noe som kan passe for deg  òg. Nederst på hver kursbeskrivelse finner du kontaktinformasjon. Er det et generelt spørsmål, så send oss en e-post på


Å være ny som arbeidstaker i Norge kan være krevende dersom man verken kan språket eller kjenner de sosiale kodene. Gjennom dette kurset får utenlandske arbeidstakere styrket ferdigheter på norsk språk og samfunnsfag - nøkkelen til å mestre det norske arbeidslivet. 

Grunnleggende IKT-kompetanse er en nødvendighet på de fleste arbeidsplasser. Et kurs i grunnleggende IKT er det mange trenger for en mer effektiv arbeidshverdag, slik at man kan bruke tiden sin på det man ønsker å gjøre og ikke bli stående fast i tekniske problemer. Kurset passer for alle som ønsker  å heve sine ferdigheter på digitale arbeidsverktøy.

Et godt lagarbeid danner grunnlaget for  å gjøre en god jobb og trives i arbeidshverdagen. Dette er kurs for alle som ser verdien av et godt arbeidsmiljø, enten det er i privat eller offentlig sektor. Kursene  passer også godt for lag og frivillige organisasjoner.