Rådhuset Vingelen tilbyr flere kurs innen våre fagområder. Nedenfor finner du en liste over hva vi kan tilby. Vi kan skreddersy kurs for både små og store aktører, i både offentlig og privat sektor. Er du et sted midt i mellom, så har vi nok noe som kan passe for deg og. Nederst på hver kursbeskrivelse finner du kontaktinformasjon. Er det et generelt spørsmål, så send oss en e-post på


Rådhuset Vingelen har godkjente kursholdere for å holde Norges bondelags kurs "Bedre bonde". I dette kurset fokuseres det på bonden som bedriftsleder. Her går vi kjennom temaer som ledelse, økonomi, motivasjon  og veivalg. 

Å være ny som arbeidstaker i Norge kan være krevende dersom man verken kan språket eller kjenner de sosiale kodene. Gjennom dette kurset får utenlandske arbeidstakere styrket ferdigheter på norsk språk og samfunnsfag - nøkkelen til å mestre det norske arbeidslivet. 

Utmarksbeitet er en fantastisk ressurs for de som vet å bruke og forvalte det godt. Dette kurset er for bønder, grunneierlag og beitelag som ønsker finne nye løsninger for god og moderne utnyttelse av utmarksbeitet.

Grunnleggende IKT-kompetanse er en nødvendighet på de fleste arbeidsplasser. Et kurs i grunnleggende IKT er det mange trenger for en mer effektiv arbeidshverdag, slik at man kan bruke tiden sin på det man ønsker å gjøre og ikke bli stående fast i tekniske problemer. Kurset passer for alle som ønsker  å heve sine ferdigheter på digitale arbeidsverktøy.

Et godt lagarbeid er grunnlaget for en å kunne gjøre god jobb og trives i arbeidshverdagen. Dette er et kurs for alle som ønsker et godt arbeidsmiljø, enten det er i privat eller offentlig sektor. Kurset passer også godt for lag og foreninger.