EEC er et program utviklet av den internasjonale reiselivsorganisasjonen HSMAI (Hospitality Sales & Marketing Association International). Formålet er å sette kundeopplevelsen i fokus i alle ledd av organisasjonen slik at alle, fra styret til front desk,  drar i samme retning og jobber sammen for å oppnå de beste kunde- og brukeropplevelsene.

Hvorfor gjennomføre dette programmet?

Hvor ligger ansvaret for gode kundeopplevelser i din bedrift eller organisasjon? Hos kundebehandlerne eller styret? Hos daglig leder eller den innleide vikaren? Og hvordan redder man seg inn dersom omdømmet har fått en knekk?

Via sosiale medier, Google og brukerstyrte kanaler som TripAdvisor og Facebook kan dårlig kundekritikk spre seg som ild i tørt gress. Disse kanalene har ofte større markedsføringseffekt enn veloverveide markedsplaner. Fremtidens vinnere er de som investerer i sin bedriftskultur og tar kundeopplevelsen inn i styrerommet. The Service Pledge – eller Serviceløftet på norsk – er en metode og et program som gjør nettopp det. Excelling for Customer Centricity Programme er aktuelt for alle som ønsker å være best mulig rustet i en hverdag hvor marginene er små.


 Deltakelse i programmet vil også hjelpe din bedrift eller organisasjon å utvikle metoder som hjelper dere å kvalitetssikre leveransen slik at den kan gjøre noen hopp på eksterne kundemålinger. Rådhuset Vingelen har inngått samarbeid med HSMAI og er eneste konsulentselskap foruten HSMAI selv, som kan tilby programmet.

For hvem?

Programmet passer alle som ønsker å gjøre en satsning på å utvikle en internkultur hvor fokuset på den gode kunde- og brukeropplevelsen er veiledende i alle ledd av organisasjonen. Målgruppen er i hovedsak mellomstore til større bedrifter, organisasjoner, bransjenettverk og offentlige institusjoner

Hvordan?

Gjennom programperioden jobber vi med:

  • Tillit
  • Nøkkelpunkter for god kundeservice
  • Bedriftskulturen
  • Intern og ekstern kommunikasjon
  • Hvordan gjøre misfornøyde kunder til ambassadører for din bedrift
  • Utvikling av verktøy for måling og kvalitetskontroll

Tidsbruk

Programmet strekker seg over en periode på 6 – 9 måneder for delt over fem halvdags workhops. Vi kan tilpasse arbeidsprosessen slik at den passer din/deres arbeidshverdag best mulig, men uansett starter vi alltid med ledelsen

Kontakt

Interessert i å høre mer om programmet og hvordan det kan tilpasses din bedrift eller organisasjon?  

Linda Ramberg:  eller ring henne på 928 03 694

Hedvig:  eller ring 903 63 096

  Løftegap brobilde