Rådhuset Vingelens største ekspertise er å hjelpe våre kunder med å bygge sterke interne lag. Vi ser at det er gjennom godt lagspill, høy tillit og god kommunikasjon at våre kunder opplever utvikling og fremgang. Programmet  passer for alle som jobber i et team, enten der er stort, lite,  i privat eller offentlig sektor.

Hvorfor gjennomføre dette programmet?

The five behaviours of a cohesive team er et teamutviklingsverktøy for økt samhandling i laget som helhet, og bedre selvinnsikt for den enkelte.  Denne modellen beskriver fem sentrale atferdstrekk som styrker arbeidet med å bygge et godt sammensatt og effektivt team. Sentralt i dette programmet er følgende:


  •  Måler teamets status for de 5 atferdsfaktorene ved oppstart
  • Gir innsikt om teamkultur og verdier
  • Gir innsikt om teammedlemmenes atferd, prioriteringer og bidrag
  • Tydeliggjør styrker og forbedringsområder
  • Gir konkrete innspill til utviklingsplan
  • Måler utvikling over tidd

For hvem?

Dette er et program som passer for alle typer team, både store og små i både privat og offentlig sektor, og egner seg spesielt godt for gode team som ønsker å bli enda bedre,  og team som ønsker å styrke egen endringskompetanse. 

Tidsbruk

Programmet strekker seg over en periode på 6 – 9 måneder fordelt over fem til sju halvdags workshops. Vi kan tilpasse arbeidsprosessen slik at den passer din/deres arbeidshverdag best mulig, og uansett er det viktig at målet med prosessen er godt forankret hos ledelsen.

Kontakt

Interessert i å høre mer om hvordan dere virkelig kan ta teamarbeidet deres til nye høyder? Ta kontakt med Hedvig på e-post  eller ring henne på 903 63 096

 

The Five Behaviors modell norsk fra Volo AS 002

 

 

 

 

 

 

 Modell:  Fundamentet i et godt team er tillit. Med god konflikthåndtering, forpliktelse og ansvarlighet vil resultatene komme.