Praksisnær landbruksrådgiving

Med rådgivere som selv er bønder, har Rådhuset Vingelen førstehåndskunnskap om hva som skal til for å vedlikeholde et levende landbruk og sikre trygg, norsk matproduksjon. Moderne landbruk handler også om levende kulturlandskap, spennende tilleggsnæringer og gode reiselivstilbud.

Vi tilbyr rådgiving, prosjektledelse og kurs innen:

  • Bedre gardsdrift
  • Bedriftsledelse
  • Økonomistyring
  • Veivalg
  • Tilleggsnæringer
  • Kartlegging
  • Gjerdeprosjekter
  • Kommunikasjon og samspill rundt generasjonsskifte

Sammen med Ruralis – institutt for rural og regional forskning har vi levert populærvitenskapelige forskningsrapporter knyttet til Trender i norsk landbruk 2016 og 2018. Trender-rapportene er en lett tilgjengelig statistisk analyse basert på spørreundersøkelser blant norske bønder, og viser utviklingstrekk i norsk landbruk. Les rapportene her.

Ta kontakt med Audun eller Per Ove for mer informasjon om vår landbruksrådgiving

E-post Audun: , eller ring han på 997 50 681

E-post Olav: , eller ring han på 90734221

Vi har mange spennende prosjekter på gang med både lokale og nasjonale aktører. Vil du ha mer informasjon på om vårt arbeid med landbruksutvikling, tegning av driftsbygninger og byggeledelse?

Meld deg på vårt nyhetsbrev