Tverrfaglighet for å se det større bildet 

Endringer og utvikling bør baseres på et solid kunnskapsgrunnlag, enten det er snakk om intern utvikling av en bedrift eller å utarbeide besøksstrategi for en nasjonalpark. Vår bredt sammensatte kompetanse gir oss et unikt utgangspunkt for å gjennomføre de undersøkelsene som kreves. Vi kartlegger, systematiserer og bearbeider, og gjør informasjonen lett tilgjengelig for folk flest – enten det handler om å gjøre tung statistikk lesbar, eller å kartlegge utviklingspotensialet for en bestemt næring i en større region. 

Hvem er våre kunder? 

Til tross for oppdragsgivere fra svært ulike sektorer, er fellesnevneren at oppdragene handler om innhenting og systematisering av store mengder data til lett anvendbar informasjon. 
 
Våre kunder er næringsliv, forskningsmiljøer, kommuner, fylkeskommuner og statlige aktører. Vår kompetanse er relevant for større institusjoner eller miljøer som har behov for bistand til innhenting, analyse og lettforståelig framstilling.

Våre samarbeidspartnere 

Vi har mange samarbeidspartnere som vi drar veksler på og sammen  løser vi  blant annet oppdrag innen samfunnsplanlegging i form av utredningsarbeid,  planprosesser som ivaretar brukermedvirkning samt ferdigstilling av planer.  

Tidligere oppdrag

Vi er underleverandør til Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning. Vi har blant annet levert flere regionale rapporter basert på Trender i norsk landbruk, der vi sørger for populærvitenskapelig framstilling og analyse av innsamlet statistikk om utviklingstrekk i landbruket. Du kan lese alle rapportene under våre Publikasjoner.

Vi har vært prosjektsekretær for Oppland Fylkeskommunes regionale planer for verdiskaping, kompetanse og samferdsel. Planene kan leses på Oppland Fylkeskommunes hjemmesider.

 

Ta kontakt med Hege for mer informasjon

E-post Hege:

 

Gustavsen for nett

Har du lyst til å vite mer om våre prosjekter og hvordan vi jobber for økt lønnsomhet hos bedrifter og næringslivsaktører?

Meld deg på vårt nyhetsbrev