For større bedrifter eller fellesskap er strategi og mobilisering gjerne avhengig av hverandre og bunner i et ønske om endring.

En god strategi hjelper oss med å ha klare mål for hvor vi skal og hva som må gjøres for å komme dit. For å lykkes med det er vår erfaring at man må

  1. Skape en felles forståelse for nå-situasjonen. Deretter må man ta valg utfra ressurser, ønsker og muligheter om hva målet skal være.
  2. Mobilisere flest mulig til å delta i arbeidet med strategien. Engasjement skaper en felles forståelse av hva som skal til for å komme til målet og gjør at man i større grad lykkes.

Rådhuset Vingelen har lang erfaring i å bidra til rett motivasjon og engasjement for å skape gode prosesser. Vi har mange ressurser med bred erfaring og et stort nettverk i regionen. Vi er også en nøytral og uavhengig aktør som kan ta denne rollen.

Ta kontakt med Erling Aas-Eng;   eller Ragnhild Aashaug,

Har du lyst til å vite mer om våre prosjekter og hvordan vi jobber for økt lønnsomhet hos bedrifter og næringslivsaktører?

Meld deg på vårt nyhetsbrev