Næringsutvikling handler om bedre drift og lønnsomhet, men det handler også om hvordan distriktskommuner og de som bor der kan utnytte ressursgrunnlaget på en bærekraftig måte og bruke stedets ressursgrunnlag for å skape nye arbeidsplasser innen opplevelse og reiseliv.

Rådhuset Vingelen innehar kompetanse og forståelse for hvordan dine lokale natur- og kulturverdier kan utgjøre grunnlaget for en ønsket samfunnsutvikling og en økt verdiskaping ut fra perspektivet om en bred verdiskaping. Bred verdiskaping innebærer å se sammenhenger om hvordan miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping påvirker hverandre. 


Ta kontakt med Janne H. Schjølberg for mer informasjon.

E-post: 

 

 

 

 

 

Har du lyst til å vite mer om våre prosjekter og hvordan vi jobber for økt lønnsomhet hos bedrifter og næringslivsaktører?

Meld deg på vårt nyhetsbrev