rådgiver/kontorleder
Rådgiver. Kultur og bærekraftig næringsliv.

Gunhild har master i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark og bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun var festivalsjef for Livestock på Alvdal 2015-2016 og har flere års erfaring fra museumstunet Dølmotunet og kulturfestivalen Olsok i Tolga. Hos Rådhuset Vingelen arbeider Gunhild 50% med administrative støttefunksjoner, og 50% med rådgiveroppdrag knyttet til natur, kultur og kunnskapsformidling.

Viktige egenskaper: Engasjert, helhetlig, kreativ og kunnskapssøkende