Sivilingeniør
Akustikk- og byggerådgivning

 Gjermund er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk ved NTNU, med fordypning i akustikk. Han skrev masteroppgaven «Akustisk kapasitet og akustisk regulering i serveringslokaler,» og begynte deretter å jobbe i akustikkavdelingen i Norconsult Sandvika. I Rådhuset Vingelen jobber Gjermund med byggetegninger og dimensjonering av konstruksjoner, i tillegg til utredning av støy fra veg- og jernbanetrafikk  samt romakustisk rådgivning.

Viktige egenskaper:  Løsningsorientert, observant, analytisk