Bedriftsutvikling FRAM Innovasjon Norge

Mona Murud,  vertskap Nordihaugan, Alvdal:

«Å delta i FRAM med rådgiver fra Rådhuset Vingelen har vært positivt fra ende til annen.

Jeg visste ikke hvor omfattende det var da jeg startet. Positivt med utvikling av egen bedrift, men minst like viktig har vært personlig utvikling i eget hode og tankesett.»

Du kan lese mer om Nordihaugan på gårdens egne hjemmesider