Samfunnsutvikling

Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap (FIAS)

Strategidokument for FIAS

Ole Solvang,  daglig leder i FIAS:

«Når Fias AS skulle i gang med en strategiprosess i fjor trengte vi hjelp til å kjøre prosessen. Det var naturlig å spørre Rådhuset Vingelen, og de stilte opp noe vi er veldig glade for.

Deres innsikt og forståelse for bransjen har vært uvurderlig i hele prosessen. Fra den innledende analysen til et ferdig dokument, har RHV demonstrert en god evne til å forstå våre behov og utfordringer.RHV gjennomførte en grundig analyse av vår nåværende situasjon, inkludert markedstrender, konkurranse og interne styrker og svakheter. Med deres hjelp utviklet vi klare verdier, fokusområder og mål som er tilpasset dagens behov.

RHV var alltid tilgjengelige for spørsmål og tilbød regelmessige oppdateringer gjennom hele prosessen, noe som gjorde samarbeidet sømløst og effektivt.

Takket være RHV har vi nå et solid strategidokument for fremtiden. Vi er svært fornøyde med resultatet og vil sterkt anbefale RHV til andre som trenger bistand med strategisk planlegging.»