Samfunnsutvikling

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Informasjon og innholdsproduksjon, og apputvikling

Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter for Forollhogna :

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna er godt fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med Rådhuset Vingelen.

Vi har brukt Rådhuset Vingelen til ulike oppdrag, blant annet informasjonsarbeid og innholdsproduksjon/utvikling av Turapp/Outtt for Forollhogna (som våren 2021 skiftet navn til Outdooractive).  Rådhuset Vingelen leverer det de lover (og mer enn det), er fleksible, samarbeidsvillige og faglig dyktige. »

landskapsbilde av forollhogna nasjonalpark