Etablereropplæring i Hedmark

Ingrid Gardseth, utvikler av Dyrk Mølle

«Vårt samarbeid med Rådhuset Vingelen startet med Etablererskolen i 2015. Det var et bra opplegg der deltakerne ble sett individuelt.

Etter Etablererskolen fikk vi hjelp fra Rådhuset Vingelen til å utforske vår ide grundig, både angående produkt, marked, salg og økonomisk realisme i prosjektet vårt. Vi fikk også gode råd i prosessen med å søke Innovasjon Norge om tilskudd til markedsavklaring og oppstart/investeringer.

Rådhuset Vingelen er seriøse og dyktige i jobben de gjør. De setter av tid og sørger for progresjon i samarbeidet og prosjektet. Det oppleves svært positivt å ha en lokal og kunnskapsrik støttespiller, som også har et godt nettverk å kunne spille på, i arbeidet med å bygge opp egen bedrift.»