rådgiver
Coaching for team og enkeltpersoner. Rekruttering og adferdsanalyser og lyttekurs.

 Linda  er coach. Hun brenner for å bistå ulike team, det være seg i en bedrift eller i en avdeling i offentlig sektor, med å styrke intern kommunikasjon og samhandling. Hun har de siste årene fulgt flere bedrifter i Fjellregionen og veiledet dem frem i prosessen for å bli et sterkere team med et bedre arbeidsmiljø. hun beskrives av teamene hun har veiledet som en ærlig, humoristisk og utfordrende prosessleder som tør å stille spørsmål ved hvorfor ting er blitt som de har blitt. Linda leverer også lyttekurs som gir deltagerne innsikt i hvor mange av sansene våre som er en del av lytteapparatet og at vi av og til må bak ordene og handlingene for å forstå våre medmennesker fullt ut.

Linda har et stort engasjement for individet i bedriften og han eller hennes livskraft og trivsel. Linda er sertifisert instruktør for prosessverktøyene Everything DiSC og The Five Behaviours of a Cohesive Team, og har utdanningen Kreativ ledelse, NLP Business Master Practitioner fra Universitetet i Agder via Coach Team AS.

Viktige egenskaper: Kreativ, analytisk og raus