rådgiver
Coaching for team og enkeltpersoner. Utvikling og drift innen utmarksforvaltning. 

 Linda er utdannet utmarksforvalter, og har de siste årene videreutdannet seg som coach. Linda brenner for å bistå ulike team, det være seg i en bedrift eller i en avdeling i offentlig sektor, med å styrke intern kommunikasjon og samhandling. Hun har de siste årene fulgt flere bedrifter i Fjellregionen og veiledet dem frem i prosessen for å bli et sterkere team med et bedre arbeidsmiljø. Linda har et stort engasjement for individet i bedriften og han eller hennes livskraft og trivsel. Linda er sertifisert instruktør for prosessverktøyene Everything DiSC og The Five Behaviours of a Cohesive Team, og har utdanningen Kreativ ledelse, NLP Business Master Practitioner fra Universitetet i Agder via Coach Team AS.

Viktige egenskaper: Kreativ, analytisk og raus