Seniorrådgiver
Omdømmebygging, kommunikasjon, 
prosessledelse og  prosjektledelse

Ragnhild har gjennom sin allsidige erfaring et godt innblikk i mange bransjer og dette gjør at hun har et godt overblikk over forutsetninger og rammevilkår, samt en god rolleforståelse. Hun har deltatt i flere endrings- og utviklingsprosjekter og har gjennom det opparbeidet seg kompetanse og erfaring hvordan det bør drives. Det siste året har hun studert kommunikasjonsrådgivning og er opptatt av synliggjøring og hvor viktig formidling er for å lykkes med prosjektet eller forretningsmodellen. Før Ragnhild kom til oss har hun jobbet med tilflytting for Tolga 2020, og hennes hjerte banker litt ekstra for lokalsamfunnsutvikling.

Viktige egenskaper: Kreativ, analytisk og raus