rådgiver
Bachelor i statsvitenskap, statistikk, utredninger og planarbeid, voksenopplæring  og integrering

Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksenpedagogikk på NTNU. Kari har erfaring med kartlegging- og utredningsarbeid på regionalt nivå, og ulike former for integreringsarbeid. Trives like godt med store spørsmål og trender, som med direkte brukeroppfølging. I Rådhuset Vingelen arbeider Kari med utredninger, trendanalyser, planprosesser, norskopplæring og integrering.

Viktige egenskaper: Engasjert, analytisk og kunnskapssøkende