sivilingeniør
Sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk, byggeplanrådgiver

Nina er sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU og har skrevet masteroppgave om byggkonstruksjon. Hun begynte hos oss i en delt fjelltraineestilling mellom Rådhuset Vingelen og Alvdal Skurlag august 2016, og er nå fast ansatt sivilingeniør i 100% stilling. Nina arbeider med tegning og konstruksjon av driftsbygninger i landbruket, og byggeplanrådgiving for gårdbrukere.

Viktige egenskaper: Løsningsorientert, analytisk, pliktoppfyllende og hjelpsom