rådgiver/markedsføring
Kreativ næring, kultur og reiseliv. Formidling og kommunikasjon.

Gunhild har master i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark og bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Gunhild har et stort hjerte for kunst- og kultursektoren. Hun har erfaring fra administrasjon og ledelse innen kultursektoren (Røros Folk Festival, Dølmotunet på Tolga, Livestockfestivalen på Alvdal, Olsok i Tolga m.m.).

I Rådhuset Vingelen jobber Gunhild med formidling og kommunikasjon for våre kunder blandt annet innen reiseliv, kreativ næring og kultursektoren. Gunhild engasjerer seg også stort for bærekraft og klima og er opptatt av hvordan man kan implementere enkle, smarte miljøløsninger inn i hverdagslig drift.

Med bakgrunn fra akademia, er Gunhild god på å se det helhetlige bildet. Hun kan bistå med å kjøre kartlegginger og grunnleggende undersøkelser for kunder som ønsker å finne frem til smarte og effektive løsninger for formidling og kommunikasjon av sin kjernevirksomhet. Gunhild er opptatt av å finne frem til gode samarbeid på tvers av sektorer og effektive måter å kommunisere med publikum og brukere/kunder. 

Viktige egenskaper: Helhetlig, kreativ og kunnskapssøkende