Vi bistår arbeidsplasser i privat og offentlig sektor som ønsker utvikling, styrket endringsevne, økt trivsel og bedre resultater.

Våre erfarne prosessledere tilbyr team- og lederutvikling og bistand i omstillingsprosesser, konflikthåndtering og ulike former for endringsledelse. Vi bidrar med fagkompetanse, egen ledererfaring, coaching, undervisning, prosessledelse og ulike verktøy:

I verktøykassa vår finnes NLP coaching, DNCF executive coach sertifisering, Everything DiSC analyseverktøy, teamutviklingsverktøyet The Five Behaviouros of a Cohesive Team,  LEAN prosessledelse og  HSMAIs program for utvikling av kundesentriske organisasjoner og bedrifter The Excelling for Customer Centricity Program

Vi vet at gode team og et godt lederskap er det som skal til for å tåle endring og oppnå målsettinger. Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med endringsprosesser, team- og lederutvikling?

Meld deg på vårt nyhetsbrev