Rådhuset Vingelen bistår kommuner, fylkeskommuner, nettverk, lag og organisasjoner i deres arbeid med lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling.

Vår rolle kan være  kartleggings- og utviklingsoppdrag, mobilisering, utforming av strategidokumenter, førstelinjetjeneste, sekretariat og ulike former for prosjekt- og prosessledelse.

Vi kan også tilby bistand til samfunnsplanlegging, i form av utredningsarbeid, planprosesser, prosjekt- og prosessledelse. Ved behov supplerer vi med kompetanse fra vår gode samarbeidspartner Planråd AS.