Våre viktigste verktøy i møte med oppdragsgiver handler om grundig kartlegging av ståsted, mål, ressurser og utfordringer.  Først da kan vi på best mulig måte forstå hvilke behov og ønsker som er styrende for oppdragsgiver, og hvordan Rådhuset Vingelen kan bistå for å dekke disse behovene, enten alene eller i samarbeid med andre.

Vi har en sterk intern læringskultur, og trives med komplekse oppdrag der vi kan sette sammen kompetanse (internt og gjennom samarbeidspartnere) og verktøy tilpasset den enkelte kunde. Verktøykassa er rikholdig, og inkluderer følgende sertifiseringer:

DNCF executive coaching (team- og ledercoaching). Vi har flere rådgivere med coachutdanning.

En rekke Everything DiSC® verktøy knyttet til atferd, kommunikasjon, ledelse og effektivt samspill internt i organisasjoner og ut mot kunder.

The Five Behaviours of a Cohesive Team.  Teamutviklingsprosess for virksomheter som vil mer. Vi har tre sertifiserte Everything DiSC® og Five Behaviours rådgivere.

Miljøfyrtårnsertifisør. En av våre rådgivere er godkjent for sertifisering av miljøfyrtårnprosesser i andre virksomheter.