Næringsutvikling

Næringsutvikling er en viktig faktor for fremtiden, både for bedre drifts- og lønnsomhet, men også for å sikre en bærekraftig utnyttelse av de lokale ressursene. Rådhuset Vingelen har kompetanse og forståelse for hvordan lokale natur- og kulturverdier kan bli grunnlaget for en samfunnsutvikling som bidrar til økt verdiskaping. Vi har en helhetlig tilnærming til næringsutvikling, og ser på hvordan miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske faktorer påvirker hverandre.

Vi bistår også kommuner og offentlige etater med å utvikle strategier for en bærekraftig samfunnsutvikling og styrket lokalsamfunn.

Med vår kompetanse og erfaring i næringsutvikling, kan vi hjelpe deg med å realisere dine visjoner og mål for en bærekraftig og lønnsom fremtid.


Ta kontakt med Janne H. Schjølberg for mer informasjon.

Markedsundersøkelser

Vi lever i en digital hverdag som endrer seg raskt. For å forstå kunders eller samarbeidspartneres behov/ønsker og prioriteringer er det viktig å være i forkant av endringene.
Rådhuset Vingelen tilbyr markedsundersøkelser som kan tilpasses din drift, slik at du kan ta bedre beslutninger i fremtidens marked.
Denne kunnskapen hjelper deg til å kunne kommunisere mer effektivt og målrettet med dine kunder og samarbeidspartnere.

Rådhuset Vingelen tilbyr:
Spesialdesignet markedsundersøkelse tilpasset dine behov
Standardisert eller spesialtilpasset undersøkelse *) om kundetilfredshet
Komplett innsamling, analyse og utarbeidelse av rapport
Grafisk fremstilling og gjennomgang av analyseresultatene
Erfaring fra statistisk analyse

*) alle undersøkelser gjennomføres elektronisk og er tilpasset gjeldene regler innen GDPR

Ta kontakt med Silje dersom du ønsker å høre mer om hvordan du kan gjøre deg nytte av undersøkelser.

grafikk