Om Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen er  levende opptatt av livskraftige lokalsamfunn. Vi tilbyr bedriftsrådgiving, landbruksrådgiving og prosjektledelse knyttet til lokalsamfunnsutvikling. 

Våre rådgivere fokuserer på gode prosesser basert på jordnær tilnærming, ekte engasjement, tydelige mål, riktig kompetanse og tett oppfølging.

Rådhuset Vingelen holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune, med Hedmark, Oppland og Trøndelag som viktigste nedslagfelt. 

Bygda Vingelen og Tolga kommune er vårt eget livskraftige lokalsamfunn. Vi er stolte av opphavet vårt. Vi ønsker at bygda, kommunen og regionen vår skal fortsette å være livskraftig og sterk, og har som mål å bidra til positivitet og utvikling i eget nærmiljø. At Vingelen er en del av navnet vårt, understreker tilknytningen til det nære og lokale. Med disse verdiene i ryggmargen leverer vi tjenester langt ut over regionens grenser.

daglig leder
Økonomi/administrasjon, DNCF executive coach, bedriftsrådgiver, omstillingsprosesser

fjelltrainee
Administrative funksjoner, statsvitenskap og kulturledelse

seniorrådgiver
Merkevarebygging, markedskommunikasjon og bedriftsutvikling

fjelltrainee
Sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk, byggeplanrådgiver

seniorrådgiver
Biolog, lokalsamfunnsutvikler, reiseliv, nettsider og sosiale medier

seniorrådgiver
Pedagog, bedriftsrådgiver og næringsutvikler

rådgiver
Utmarksforvalter, utvikling og drift av reiselivs- og utmarkstjenester

seniorrådgiver
Landbrukstekniker, bedriftsrådgiver og inspirator

seniorrådgiver
Pedagog, lokalsamfunnsutvikler og bedriftsrådgiver

rådgiver
Bachelor i statsvitenskap,   utredninger, voksenopplæring  og integrering

seniorrådgiver
Gründer, endrings- og prosessledelse, team- og lederutvikling

seniorrådgiver
Sivilagronom, bedriftsrådgiver og lokalsamfunnsmobilisering