Om Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen er  levende opptatt av livskraftige lokalsamfunn. Vi tilbyr bedriftsrådgiving, landbruksrådgiving og prosjektledelse knyttet til lokalsamfunnsutvikling. 

Våre rådgivere fokuserer på gode prosesser basert på jordnær tilnærming, ekte engasjement, tydelige mål, riktig kompetanse og tett oppfølging.

Rådhuset Vingelen holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune, med Hedmark, Oppland og Trøndelag som viktigste nedslagfelt. 

Bygda Vingelen og Tolga kommune er vårt eget livskraftige lokalsamfunn. Vi er stolte av opphavet vårt. Vi ønsker at bygda, kommunen og regionen vår skal fortsette å være livskraftig og sterk, og har som mål å bidra til positivitet og utvikling i eget nærmiljø. At Vingelen er en del av navnet vårt, understreker tilknytningen til det nære og lokale. Med disse verdiene i ryggmargen leverer vi tjenester langt ut over regionens grenser.

daglig leder
Økonomi/administrasjon, DNCF executive coach, bedriftsrådgiver, omstillingsprosesser

rådgiver/kontorleder
Rådgiver. Kultur og bærekraftig næringsliv.

seniorrådgiver
Merkevarebygging, markedskommunikasjon og bedriftsutvikling

sivilingeniør
Sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk, byggeplanrådgiver

seniorrådgiver
Biolog, lokalsamfunnsutvikler, reiseliv, nettsider og sosiale medier

seniorrådgiver
Pedagog, bedriftsrådgiver og næringsutvikler

rådgiver
Utmarksforvalter og NLP coach, undervisning og prosessledelse, utvikling og drift av utmarkstjenester.

seniorrådgiver
Innenriksminister og rådgiver økonomi og marked

rådgiver
Bachelor i statsvitenskap, statistikk, utredninger og planarbeid, voksenopplæring  og integrering

seniorrådgiver
Landbrukstekniker, bedriftsrådgiver og inspirator

seniorrådgiver
Sivilagronom, bedriftsrådgiver og lokalsamfunnsmobilisering

permisjon frem til september 2019

Pedagog, lokalsamfunnsutvikler og bedriftsrådgiver