Engerdal barne- og ungdomsskole

Engerdal barne- og ungdomsskole

Miljøfyrtårnsertifisering

Michaela Edstrøm,  Miljøfyrtårnansvarlig EBUS:

«I forbindelse med Miljøfyrtårnsertifisering av vår virksomhet, har Hege Hovd v/ Rådhuset Vingelen, vært presis i sine nyttige tilbakemeldinger og veiledninger både om aktuell status og ellers om hva vi må være bevisste på framover, til det blir aktuelt med resertifisering.»

Les mer

Rørosregionen Næringshage

Rørosregionen Næringshage

Miljøfyrtårnsertifisering

Olin Steinsvik,  Rådgivning, prosjekt og kommunikasjon:

«Hege Hovd/Rådhuset Vingelen ga oss klare råd for hvordan vi kunne bruke Miljøfyrtårn som aktivt verktøy i vår organisasjon.  Vi fikk god oppfølging både i forkant og etter selve sertifiseringsprosessen, noe som var med på å lette arbeidet internt.»

Les mer

Røros kommune

Røros kommune

Prosjekt- og prosessledelse Landbruksplan

Berit Bugten Østbyhaug,  Landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen kommuner:

«Vi må takke dere i Rådhuset Vingelen for deres kompetanse på prosessledelse og for framdriften i arbeidet samt bidrag til at temapunkt ble gjennomført!

Les mer

Matråd AS

Matråd AS

Miljøfyrtårnsertifisering

Charlotte Staurem,  Teknisk leder/markedsansvarlig:

«Vi har benyttet Hege Hovd som Miljøfyrtårn-konsulent og er veldig fornøyd med det! Vi har fått raskt svar på spørsmål og god oppfølging underveis. Vi synes det er svært positivt å kunne benytte oss av en lokal og kunnskapsrik aktør.»

Les mer

Østa Elektro AS

Østa Elektro AS

Miljøfyrtårnsertifisering

Marita Henden,  økonomileder og miljøfyrtårnansvarlig:

«Østa Elektro AS har som ledd i resertifisering som Miljøfyrtårn benyttet miljøfyrtårn-sertifisør Hege Hovd hos Rådhuset Vingelen som rådgiver.  De er kunnskapsrike og serviceinnstilte sparringspartnere, og gjorde at prosessen hos oss ga oss ny kunnskap. Vi anbefaler dem på det sterkeste til andre.»

Les mer

Prosjekt "Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydalen"

Prosjekt "Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydalen"

Byggerådgiving, landbruk

Jo Vegard Hilmo, mjølkeprodusent i Tydalen

"Takker for god hjelp frå Rådhuset Vingelen. For meg var det viktig med en nøytral rådgiver i oppstarten av prosessen, som stilte de kritiske spørsmåla til leverandører og entreprenører.

Les mer

Søberg - en familiehistorie fra 1925

Søberg - en familiehistorie fra 1925

Bedriftsutvikling FRAM

Maren Solvang Johnsen, Gårdskjerring No1, Søberg Gård, Alvdal:

«Takket være deltakelse i FRAM og prosessen med vår veileder i Rådhuset Vingelen, gjennomfører vi nå vår drøm og gjør bedriften bedre rustet for fremtiden.

Les mer

Ruralis

Ruralis

Populærvitenskapelig formidling av forskingsresultater

Harald A. Lein, direktør, Ruralis:

«Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning inngikk i 2017 samarbeidsavtale med Rådhuset Vingelen.

Les mer

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland

Rapporter om Trender i norsk landbruk

Haavard Elstrand, Landbruksdirektør i Hedmark og Bente Odlo, Landbruksdirektør i Oppland:

«Rådhuset Vingelen i samarbeid med Ruralis leverte rapporten «Trender i norsk landbruk 2018 -Hedmark og Oppland» i mai 2018.

Les mer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Prosjektsekretær for regionale planer

Jon Halvor Midtmageli,  rådgiver, Oppland fylkeskommune:

«Når Oppland fylkeskommune skulle lage tre regionale planer i ett og samme prosjekt ble Rådhuset Vingelen valgt som samarbeidspartner.

Les mer

Alvdal Skurlag

Alvdal Skurlag

VOX BKA norskkurs

Vanessa Quinche, HMS/internkontrollansvarlig, Alvdal Skurlag:

«Våre utenlandske ansatte har fått stor nytte av norskkurset fra Rådhuset Vingelen.

Les mer

Ingrid Gardseth

Ingrid Gardseth

Etablereropplæring i Hedmark

Ingrid Gardseth, utvikler av Dyrk Mølle

«Vårt samarbeid med Rådhuset Vingelen startet med Etablererskolen i 2015. Det var et bra opplegg der deltakerne ble sett individuelt.

Les mer

Byggbua AS

Byggbua AS

Nærings- og lokalsamfunnsutvikling i Engerdal

Per DrevsjømoenByggbua AS, Drevsjø:

«Det er bare positive ting å si om samarbeidet med rådgiver Audun Holte i Rådhuset Vingelen. Vi har fått kjempegod hjelp!

Les mer

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter for Forollhogna :

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna er godt fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med Rådhuset Vingelen.

Les mer

Folldal kommune

Folldal kommune

Landbruksprosjektet, Framtid i Fjellandbruket, Folldal kommune

Bjørn Gussgard,  jordbrukssjef i Folldal kommune og lokal prosjektleder:

«I landbruksprosjektet vårt er Rådhuset Vingelen leverandør på individuelle veiledningspakker og faggrupper innenfor temaene sau, kjøttproduksjon storfe og nye næringer.

Les mer

Engerdal kommune

Engerdal kommune

Prosjektledelse og bedriftsrådgiving

Katrine Kleiven, næringsutvikler i Engerdal Kommune:

«  Siden de ansatte i Rådhuset Vingelen har dels ulik kompetanse, har vi kunnet benyttet oss av de i ulike faser/prosjekter.

Les mer

Tolga kommune

Tolga kommune

Vingelen Nasjonalparklandsby prosjektledelse, Strategisk næringsplan Tolga kommune m.m.

Stein Halvorsen, rådmann, Tolga kommune:

«Tolga kommune har brukt og spilt på lag med Rådhuset Vingelen i mange prosjekt, blant annet gjennom utviklingen av Vingelen Nasjonalparklandsby.

Les mer

Regionrådet for Sør-Østerdal

Regionrådet for Sør-Østerdal

 Prosjektledelse, utvikling av jordbruket i Sør-Østerdal

Terje Røe, Regionrådgiver Fylkesdirektøren i Hedmark, Regionrådet i Sør-Østerdal:

«Prosjektet har sannsynligvis vært en av de mest omfattende regionale jordbruksprosjektene i Norge.

Les mer

Eggen Gardsysteri

Eggen Gardsysteri

Bedriftsutvikling FRAM Innovasjon Norge 

Lotte Iversen og Marius Eggen, yngste generasjon drivere Eggen Gardsysteri, Vingelen:

«Vi opplever Rådhuset Vingelen  som en entusiastisk og uredd sparringspartner i bedriftsutviklingen vår.

Les mer