Samfunnutvikling

Norsk Seterkultur

Katharina Sparstad, daglig leder i Norsk Seterkultur:

«Vi er veldig glade for at vi valgte Rådhuset Vingelen til å gjøre denne jobben for oss. Det er mye som skal koordineres, mange ulike innspill og meninger og mange forskjellige arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. De klarte å holde oversikten og holde god struktur, og nominasjonen ble levert i henhold til avtalt framdriftsplan».

Mars 2023 ble søknad om oppføring på UNESCO`s liste over immateriell kulturarv oversendt svensk og norsk departement.

 

Les mer
Samfunnsutvikling

Eggen Gardsysteri

Lotte Iversen og Marius Eggen, yngste generasjon drivere Eggen Gardsysteri, Vingelen:

«Vi opplever Rådhuset Vingelen  som en entusiastisk og uredd sparringspartner i bedriftsutviklingen vår.

De fremstår også som ryddig og pliktoppfyllende i forhold til avtaler som blir gjort underveis i prosessen.»

 

Les mer
Landbruksrådgiving

Folldal kommune

Bjørn Gussgard,  jordbrukssjef i Folldal kommune og lokal prosjektleder:

«I landbruksprosjektet vårt er Rådhuset Vingelen leverandør på individuelle veiledningspakker og faggrupper innenfor temaene sau, kjøttproduksjon storfe og nye næringer.

Faggruppene som så langt er gjennomført har hatt meget god deltakelse og evalueringen viser meget fornøyde deltakere. Det samme gjelder de individuelle veiledningspakkene, der det er et høyt antall bestillinger og bra framdrift i arbeidet med hvert enkelt gardsbruk.

Vi i Folldal er meget godt fornøyd med samarbeidet med Rådhuset Vingelen og ser fram til den videre utviklingen av arbeidet. »

Les mer
Plan, utredning og landbruksrådgiving

Rapport: «Trender i norsk landbruk 2018»

Haavard Elstrand, Landbruksdirektør i Hedmark og Bente Odlo, Landbruksdirektør i Oppland:

«Rådhuset Vingelen i samarbeid med Ruralis leverte rapporten «Trender i norsk landbruk 2018 -Hedmark og Oppland» i mai 2018.

Som oppdragsgiver hadde vi god dialog med Rådhuset Vingelen fra kontraktsinngåelse til ferdig rapport. Rapporten ble levert som avtalt (både når det gjelder tid og pris) og med en fremstilling og tematisk inndeling som gjorde resultatene lettere å formidle til de ulike målgrupper. Måten rapporten ble presentert på gjorde det også lettere å få media interessert i resultatene».

 

Les mer
Landbruksrådgiving

Røros kommune

Berit Bugten Østbyhaug, Landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen:

«Vi må takke dere i Rådhuset Vingelen for deres kompetanse på prosessledelse og for framdriften i arbeidet samt bidrag til at temapunkt ble gjennomført!

Det er mange utfordringer i næringen som har gjort at enkelte tema i planen har tatt lengre tid å jobbe med. Rådhuset Vingelen har vært en helt nødvendig ressurs for kommunen å ta inn, nettopp for å få god framdrift og ikke minst sikre god prosess og involvering.

Dette har vi ikke klart uten dere – tusen takk for godt samarbeid!»

Les mer
Samfunnsutvikling

Rørosregionen næringshage

Hege Hovd/Rådhuset Vingelen ga oss klare råd for hvordan vi kunne bruke Miljøfyrtårn som aktivt verktøy i vår organisasjon.  Vi fikk god oppfølging både i forkant og etter selve sertifiseringsprosessen, noe som var med på å lette arbeidet internt.

Les mer