Waagans Bakeri & Konditori fra én generasjon til neste

Waagans Bakeri & Konditori fra én generasjon til neste

Bedriftsutvikling FRAM 

May Helen Waagan - daglig leder

"FRAM-prosjektet ga oss midler og motivasjon til å forme framtida. Det ble satt fokus på behovsdrevet innovasjon og oppussing av bedriften. Med en veileder som var der for oss hele veien, ble det satt av tid til diskusjon og refleksjon til å komme videre. Prosessen ga oss bedre markedsposisjonering, mer kunnskap og nye kontakter."

Les mer

Realt etablererkurs!

Realt etablererkurs!

Etablereropplæring i Hedmark

Anette Kjeldsrud, daglig leder for PR Praktisk Realfag

 «I møter med Rådhuset Vingelen greide vi å finne en tydeligere retning i en krevende etableringsfase. Samtidig ble vi utfordret på teamutvikling og står nå enda sterkere sammen i en nyetablert bedrift. Vi setter utrolig pris på all veiledning og støtte»

Les mer

Mellomlederkurs i samarbeid med BHT AS

Mellomlederkurs i samarbeid med BHT AS

Mellomlederkurs

Unn Nymoen, leder marked, salg, kunde. Infonett Røros AS

«Først vil jeg takke for et inspirerende og lærerikt kurs.

Les mer

Alvdal Skurlag

Alvdal Skurlag

VOX BKA norskkurs

Vanessa Quinche, HMS/internkontrollansvarlig, Alvdal Skurlag:

«Våre utenlandske ansatte har fått stor nytte av norskkurset fra Rådhuset Vingelen.

Les mer

Trondheim Folkebibliotek

Trondheim Folkebibliotek

Kurs i prosjektledelse og endringsledelse for ansatte med prosjektlederansvar

Sølvi Elisabeth Eriksen Lind,  rådgiver, Trondheim Folkebibliotek:

«Trondheim Folkebibliotek takker for et engasjerende og lærerikt kurs.

Les mer

Ingrid Gardseth

Ingrid Gardseth

Etablereropplæring i Hedmark

Ingrid Gardseth, utvikler av Dyrk Mølle

«Vårt samarbeid med Rådhuset Vingelen startet med Etablererskolen i 2015. Det var et bra opplegg der deltakerne ble sett individuelt.

Les mer

Byggbua AS

Byggbua AS

Nærings- og lokalsamfunnsutvikling i Engerdal

Per DrevsjømoenByggbua AS, Drevsjø:

«Det er bare positive ting å si om samarbeidet med rådgiver Audun Holte i Rådhuset Vingelen. Vi har fått kjempegod hjelp!

Les mer

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter for Forollhogna :

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna er godt fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med Rådhuset Vingelen.

Les mer

SB SEATING

SB SEATING

Voksenopplæring, VOX-midler

Toril Østvang,  Vice President HR & Organisation Development, SB Seating:

«SB Seating fikk tilsagn om midler til to opplæringsprogram gjennom VOX. Rådhuset Vingelen har mange medarbeidere med bred kompetanse, og dette ble utslagsgivende for vårt valg av kursleverandør.

Les mer

Aktivt fjellandbruk

Aktivt fjellandbruk

Landbruksprosjektet Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal

Berit Bugten Østbyhaug,  landbrukssjef i Tydal kommune og prosjektleder for Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal:

«I prosjektet «Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal» er målet økt produksjon og lønnsomhet innenfor de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene.

Les mer

Folldal kommune

Folldal kommune

Landbruksprosjektet, Framtid i Fjellandbruket, Folldal kommune

Bjørn Gussgard,  jordbrukssjef i Folldal kommune og lokal prosjektleder:

«I landbruksprosjektet vårt er Rådhuset Vingelen leverandør på individuelle veiledningspakker og faggrupper innenfor temaene sau, kjøttproduksjon storfe og nye næringer.

Les mer

Trøndelag Teater

Trøndelag Teater

Mellomlederutvikling og coaching

Jomar Johansen, produksjonsteknisk sjef, Trøndelag Teater:

«Trøndelag Teater har i flere år fokusert på utvikling av sine ledere. Vårt ønske nå var en mer målrettet og tilpasset opplæring hvor avdelingslederne og mellomlederne kom med ønsker om hva de hadde behov for.

Les mer

Røros Dyreklinikk

Røros Dyreklinikk

Bedriftsutvikling Vekstprogrammet "Vekst 2020"

Marit T. Kjellmark, daglig leder, Røros Dyreklinikk AS :

«Røros dyreklinikk har hatt Rådhuset Vingelen som en uvurderlig sparringspartner i en tid med satsning, omstilling og ambisjoner.

Les mer

Bybonden

Bybonden

Etablereropplæring i Hedmark 

Kirsten Gracey, Bybonden, produsent av produkter fra bær og frukt:

«Ikke bare var det svært nyttig å gå på etablererkurs og få både oppmuntring og gode verktøy å jobbe med, men jeg opplever at Rådhuset Vingelens rådgivere er genuint opptatt av bedriftens utvikling i ettertid».

Les mer

DMT Alvdal AS

DMT Alvdal AS

Bedriftsutvikling FRAM Innovasjon Norge og Vekstprogrammet «Vekst 2020»

Rune Eng, daglig leder, DMT Alvdal AS:

«DMT Alvdal har benyttet Rådhuset Vingelen til bedriftsutvikling og intern coaching gjennom deltakelse i Innovasjon Norges FRAM bedriftsutviklingsprogram og nå i vekstprogrammet «Vekst 2020».

Les mer

Engerdal kommune

Engerdal kommune

Prosjektledelse og bedriftsrådgiving

Katrine Kleiven, næringsutvikler i Engerdal Kommune:

«  Siden de ansatte i Rådhuset Vingelen har dels ulik kompetanse, har vi kunnet benyttet oss av de i ulike faser/prosjekter.

Les mer

Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond

Organisasjonsutvikling og coaching

Simen Bjørgen, direktør, Norsk Kulturminnefond:

«Norsk Kulturminnefond har over tid nytta Rådhuset Vingelen i utviklingsarbeid i organisasjonen. Vi har hatt stort utbytte av dette samarbeidet, og kan difor trygt anbefale Rådhuset Vingelen til andre verksemder.

Les mer

Anne på landet

Anne på landet

Etablereropplæring i Hedmark 

Anne Jarulfgründer, Anne på landet - Cafe og galleri:

«På etablereropplæringa fikk jeg hjelp til å utarbeide og konkretisere ideen min.

Les mer

Sykehuset Innlandet HF Tynset

Sykehuset Innlandet HF Tynset

Omstilling og mellomlederutvikling

Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør, Sykehuset Innlandet HF Tynset :

«Rådhuset Vingelen framstår offensiv, kompetent og profesjonell.

Les mer

Tolga kommune

Tolga kommune

Vingelen Nasjonalparklandsby prosjektledelse, Strategisk næringsplan Tolga kommune m.m.

Stein Halvorsen, rådmann, Tolga kommune:

«Tolga kommune har brukt og spilt på lag med Rådhuset Vingelen i mange prosjekt, blant annet gjennom utviklingen av Vingelen Nasjonalparklandsby.

Les mer

Sør-Østerdal næringshage

Sør-Østerdal næringshage

Kurs i Osterwalder forretningsmodell for næringshagens målbedrifter

Leif Klausen, daglig leder Sør-Østerdal næringshage:

«Sør-Østerdal næringshage har erfart Rådhuset Vingelen som en kompetent og dyktig kursleverandør. 

Les mer

Regionrådet for Sør-Østerdal

Regionrådet for Sør-Østerdal

 Prosjektledelse, utvikling av jordbruket i Sør-Østerdal

Terje Røe, Regionrådgiver Fylkesdirektøren i Hedmark, Regionrådet i Sør-Østerdal:

«Prosjektet har sannsynligvis vært en av de mest omfattende regionale jordbruksprosjektene i Norge.

Les mer

Eggen Gardsysteri

Eggen Gardsysteri

Bedriftsutvikling FRAM Innovasjon Norge 

Lotte Iversen og Marius Eggen, yngste generasjon drivere Eggen Gardsysteri, Vingelen:

«Vi opplever Rådhuset Vingelen  som en entusiastisk og uredd sparringspartner i bedriftsutviklingen vår.

Les mer

Nordihaugan

Nordihaugan

Bedriftsutvikling FRAM Innovasjon Norge

Mona Murud,  vertskap Nordihaugan, Alvdal:

«Å delta i FRAM med rådgiver fra Rådhuset Vingelen har vært positivt fra ende til annen.

Les mer

Matråd AS

Matråd AS

Bedriftsutvikling FRAM Innovasjon Norge

Birgit Nygård og Jorund Brynhildsvoll, gründere Matråd AS, Tolga/Røros:

«Å ha Rådhuset Vingelen som samarbeidspartner gjør at Matråd AS evner å se nye muligheter som vi ikke ville sett uten dette samarbeidet.

Les mer