Samfunnutvikling

Norsk Seterkultur

Prosjektledelse

Katharina Sparstad, daglig leder i Norsk Seterkultur:

«Vi er veldig glade for at vi valgte Rådhuset Vingelen til å gjøre denne jobben for oss. Det er mye som skal koordineres, mange ulike innspill og meninger og mange forskjellige arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. De klarte å holde oversikten og holde god struktur, og nominasjonen ble levert i henhold til avtalt framdriftsplan».

Mars 2023 ble søknad om oppføring på UNESCO`s liste over immateriell kulturarv oversendt svensk og norsk departement.

 

Siden 2018 har Norsk Seterkultur jobbet systematisk for å få anerkjent sin kulturarv inn på UNESCO sin liste over immateriell kulturarv. I 2021 inngikk de avtale med oss om prosjektledelse av denne prosessen og arbeidet ble intensivert frem mot innlevering av nominasjonen mars 2023.

I forbindelse med prosjektlederrollen har vi samarbeidet med styret og arbeidsgruppen med ulike deler av nomineringsprosessen. Vi har blant annet bistått med å finne og søke finansiering til prosjektet og med gjennomføring av fagsamling og studietur, i tillegg til å lede arbeidet med filmproduksjon og selve søknadsskrivingen. Siste del av prosessen ble gjort i tett samarbeid med svenske representanter for «fäbodbruk».