Landbruk

Vi har vi et sterkt fagmiljø innenfor landbruk, med landbruksrådgiving, byggeplanlegging og byggeledelse som fagområder. Med rådgivere som selv er bønder, har Rådhuset Vingelen førstehåndskunnskap om hvordan bidra til å skape en bærekraftig primærnæring, og hva som skal til for å ta vare på et levende  landbruk.

Landbruksrådgiving

Primærnæringen står sterkt i vår region. Uten et aktivt landbruk mister vi ikke bare en aktiv forvaltning av utmarka vår, men også mange strukturer i lokalsamfunnet vårt er tuftet på et rikt og tilstedeværende landbruk. Vi bistår med rådgiving i ulike sammenhenger innen landbruket. Det kan være gardbrukeren som trenger en sparringspartner eller prosjektleder for større planer med landbruk som hovedfokus.

Les om landbruksrådgivning

Byggrådgiving

Å være byggherre medfører noen forpliktelser som ikke kan overføres til utførende entreprenør.
Enten du skal rive, bygge, restaurere, grøfte eller utføre grunnarbeider på egen eiendom, må du ha en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Nytt fjøs, tilbygg eller ominnredning krever en overordnet SHA- plan, som ivaretar samspillet mellom alle innleide fag. Vi bistår med å sette både SHA- plan og HMS-plan i system og sørger for at du er innenfor på alle regelverk gjennom hele byggeprosessen.

Les om byggrådgiving