Landbruksrådgiving

Vi leverer praksisnær landbruksrådgivning med rådgivere som selv er bønder. Og er du i en byggeprosess på gården, så følger vi deg gjerne gjennom hele byggeprosessen.

nærbilde av to menn som snakker sammen

Praksisnær landbruksrådgiving

Med rådgivere som selv er bønder, har Rådhuset Vingelen førstehåndskunnskap om hva som skal til for å vedlikeholde et levende landbruk og sikre trygg, norsk matproduksjon. Moderne landbruk handler også om levende kulturlandskap, spennende tilleggsnæringer og gode reiselivstilbud.

Vi tilbyr rådgiving, prosjektledelse og kurs innen:

  • Bedre gardsdrift
  • Bedriftsledelse
  • Økonomistyring
  • Veivalg
  • Tilleggsnæringer
  • Kartlegging
  • Gjerdeprosjekter
  • Kommunikasjon og samspill rundt generasjonsskifte

Sammen med Ruralis – institutt for rural og regional forskning har vi levert populærvitenskapelige forskningsrapporter knyttet til Trender i norsk landbruk 2016 og 2018. Trender-rapportene er en lett tilgjengelig statistisk analyse basert på spørreundersøkelser blant norske bønder, og viser utviklingstrekk i norsk landbruk. 

Ta kontakt med Audun for mer informasjon om vår landbruksrådgiving.

Referanse

Folldal kommune

Bjørn Gussgard,  jordbrukssjef i Folldal kommune og lokal prosjektleder:

«I landbruksprosjektet vårt er Rådhuset Vingelen leverandør på individuelle veiledningspakker og faggrupper innenfor temaene sau, kjøttproduksjon storfe og nye næringer.

Faggruppene som så langt er gjennomført har hatt meget god deltakelse og evalueringen viser meget fornøyde deltakere. Det samme gjelder de individuelle veiledningspakkene, der det er et høyt antall bestillinger og bra framdrift i arbeidet med hvert enkelt gardsbruk.

Vi i Folldal er meget godt fornøyd med samarbeidet med Rådhuset Vingelen og ser fram til den videre utviklingen av arbeidet. »

Les mer