Samfunnsutvikling

Vi ønsker å være med å skape attraktive steder, enten det er en hel region eller ei fjellbygd.
Det å kunne se utviklingsmuligheter knyttet til bosted, næring og opplevelse som en helhet eller hver for seg, er en kompetanse som har utviklet seg over mange år i Rådhuset Vingelen.

Utredninger og planarbeid

Vi jobber tverrfaglig for å kunne se det store bildet. Rådhuset Vingelen kan bistå og følge deg gjennom ulike utredninger og planarbeid.

Les mer om utredninger og planarbeid

Næringsutvikling

Næringsutvikling handler om bedre drift og lønnsomhet, men det handler også om hvordan distriktskommuner og de som bor der kan utnytte ressursgrunnlaget på en bærekraftig måte og bruke stedets ressursgrunnlag for å skape nye arbeidsplasser innen opplevelse og reiseliv.

Les mer om næringsutvikling

Miljøsertifisering

De ulike sertifiseringsordninger inneholder verktøy og prosedyrer for å hjelpe bedriften med prosessen. Dersom man skal sette miljø-og klimaarbeid i system er det avgjørende med forankring hos ledelsen.

Les mer om miljøsertifisering