Samfunnsutvikling

Vi ønsker å være med å skape attraktive steder, enten det er en hel region eller ei fjellbygd.
Det å kunne se utviklingsmuligheter knyttet til bosted, næring og opplevelse som en helhet eller hver for seg, er en kompetanse som har utviklet seg over mange år i Rådhuset Vingelen.

Innovasjon og utvikling

Innovasjon og utvikling er viktig fokusområder for å drive næringsliv og samfunn for øvrig, fremover. For å skape gode samfunn trenger vi velfungerende næringsliv. Med ny teknologi er marked og forbrukere i stadig endring. Skal man beholde sin posisjon og sørge for bærekraftig drift må man sette utvikling og nytenking på agenda. Vi bistår i å finne de utviklingsfelt som gir bedrifter resultater og vi har verktøy for å gjøre innovasjon konkret og tilgjengelig for alle aktører.

Les mer om næringsutvikling

Miljøsertifisering

De ulike sertifiseringsordninger inneholder verktøy og prosedyrer for å hjelpe bedriften med prosessen. Dersom man skal sette miljø-og klimaarbeid i system er det avgjørende med forankring hos ledelsen.

Les mer om miljøsertifisering

Utredninger og planarbeid

Vi jobber tverrfaglig for å kunne se det store bildet. Rådhuset Vingelen kan bistå og følge deg gjennom ulike utredninger og planarbeid.

Les mer om utredninger og planarbeid