Innovasjon og utvikling

Næringsutvikling er en viktig faktor for fremtiden, både for bedre drifts- og lønnsomhet, men også for å sikre en bærekraftig utnyttelse av de lokale ressursene. Rådhuset Vingelen har kompetanse og forståelse for hvordan lokale natur- og kulturverdier kan bli grunnlaget for en samfunnsutvikling som bidrar til økt verdiskaping. Vi har en helhetlig tilnærming til næringsutvikling, og ser på hvordan miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske faktorer påvirker hverandre.

Vi bistår også kommuner og offentlige etater med å utvikle strategier for en bærekraftig samfunnsutvikling og styrket lokalsamfunn.

Med vår kompetanse og erfaring i næringsutvikling, kan vi hjelpe deg med å realisere dine visjoner og mål for en bærekraftig og lønnsom fremtid.


Ta kontakt med Janne H. Schjølberg for mer informasjon.

Innovasjonsprosesser

Innovasjon og utvikling er viktige områder for en bedrifts suksess i dagens marked. Med å jobbe systematisk med disse områdene av driften hjelper det bedrifter med å tilpasse seg raskt skiftende markeder, teknologiske fremskritt og kundenes endrede behov. Gjennom innovasjon kan bedrifter skape unike produkter og tjenester, noe som gir dem en konkurransefordel og fremmer bærekraftig vekst. Å jobbe med utvikling sikrer også at bedrifter forblir relevante og effektive i sine operasjoner, og utnytter nye muligheter for forbedring og effektivisering. Dessuten stimulerer en kultur som fremmer innovasjon, kreativitet og risikovilje blant ansatte, noe som leder til friske ideer og løsninger. I sum, er innovasjon og utvikling ikke bare viktig for vekst og overlevelse; de er essensielle for å skape en dynamisk og fremtidsrettet bedrift.

Rådhuset Vingelen tilbyr gjennom firmaet Hackathon Norge AS innovasjonsprosesser basert på metodikken hackathon.
Et hackathon er en prosess hvor deltakere fra ulike fagfelt samles for å arbeide sammen i tverrfaglige team på en spesifikk problemstilling, vanligvis over en begrenset tidsperiode. Dette kan vare fra en dag til en uke. Målet er å finne løsning på et spesifikt problem. Deltakerne deler seg inn i små grupper og fokuserer på et bestemt prosjekt eller en idé. Hackathons fremmer kreativitet, samarbeid og innovasjon, og resulterer i nye ideer, produkter eller teknologiske løsninger.

Ønsker du å prate om hvordan dere kan jobbe med innovasjon og utvikling i deres bedrift? Ta kontakt med Janne