Samfunnsutvikling

Rørosregionen næringshage

Miljøfyrtårnsertifisering

Hege Hovd/Rådhuset Vingelen ga oss klare råd for hvordan vi kunne bruke Miljøfyrtårn som aktivt verktøy i vår organisasjon.  Vi fikk god oppfølging både i forkant og etter selve sertifiseringsprosessen, noe som var med på å lette arbeidet internt.