Plan, utredning og landbruksrådgiving

Rapport: «Trender i norsk landbruk 2018»

Rapporter om Trender i norsk landbruk

Haavard Elstrand, Landbruksdirektør i Hedmark og Bente Odlo, Landbruksdirektør i Oppland:

«Rådhuset Vingelen i samarbeid med Ruralis leverte rapporten «Trender i norsk landbruk 2018 -Hedmark og Oppland» i mai 2018.

Som oppdragsgiver hadde vi god dialog med Rådhuset Vingelen fra kontraktsinngåelse til ferdig rapport. Rapporten ble levert som avtalt (både når det gjelder tid og pris) og med en fremstilling og tematisk inndeling som gjorde resultatene lettere å formidle til de ulike målgrupper. Måten rapporten ble presentert på gjorde det også lettere å få media interessert i resultatene».

 

ei ku og en kalv som koser seg i solen

Last ned rapporten «Trender i norsk landbruk 2018 – Hedmark og Oppland»
I dette oppdraget leverer Rådhuset Vingelen rapporter på vegne av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforsking