Erling er sivilagronom og gårdbruker, har mange år bak seg med ulike roller i Hedmark Bondelag, og var ordfører i Tolga kommune i perioden 2007-11. Erling er en del av KS’ program for folkevalgtopplæring. Hans hovedoppgaver i Rådhuset Vingelen er bedriftsrådgiving, landbruksutvikling og prosessledelse i form av mobilisering, rådgiving, foredrag, undervisning og konflikthåndtering.

Viktige egenskaper: Overblikk, analytisk og engasjerende