Hege har naturvitenskapelig utdanning og bor på mjølkegård. Hun har lengst fartstid av oss alle i Rådhuset Vingelen. Hun er svært strukturert og glad i å skrive, og bistår gjerne med søknadsskriving samt utforming av rapporter, planer, brosjyrer eller veiledningsmateriell. Hun har høy prosjektlederkompetanse, noe som innebærer å ha god kontroll på framdrift, måloppnåelse og økonomistyring. Hun foretrekker oppdrag som resulterer i konkrete resultater; ikke bare gode prosesser, og har god evne til å sammenstille mange ulike innspill.

I Rådhuset Vingelen har hun blant annet arbeidet med regionale planer, trendanalyser, reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling, ulike sekretariatsoppdrag, nettsider og sosiale medier. Hege er godkjent både som miljøfyrtårnsertifisør og miljøfyrtårnkonsulent, primært i Nord-Østerdal og Rørosregionen.

Viktige egenskaper: Analytisk, systematisk og imøtekommende